Affärsidé

Vi erbjuder våra kunder, produktlösningar i gjuten aluminium, i små eller större serier.

Vår affärsfilosofi grundas på:

Kompetens | Kvalitet | Leveranssäkerhet | Miljömedvetenhet | Service

närhet till den marknad vi arbetar på och till konkurrenskraftiga priser.

Kompetens och teknisk utveckling
För att motsvara våra kunders krav och i vår strävan att ständigt utveckla vår konkurrenskraft är kompetensutveckling och teknisk utveckling strategiskt viktig för oss.

Vi utvecklar därför vår kompetens och vår personal kontinuerligt. Vår personal har en mycket hög kompetens inom både gjutning och bearbetning och lång erfarenhet att vara leverantör till flera av våra största industrier.

För oss är det en självklarhet att följa den tekniska utvecklingen och ta vara på den nya tekniken och teknikutvecklingen inom vårt område.

Vårt senaste tillskott 2012 är en CNC-maskin, OKUMA LB 300 för att ytterligare kvalitetssäkra och effektivisera vår efterbearbetning.

Kvalitet
Vi har 30 års erfarenhet som leverantör, bland annat som leverantör till Scania och Volvo Truck har bidraget till att utveckla AGE-Metall kvalitetstänkande till att motsvara även de mest högt ställda krav och förväntningar, inte minst när det gäller kvalitet och leveranstider.

Vi är certifierade enligt, SS-EN 9001.

Leveranssäkerhet
Dagens produktionssituation med ett mer och mer utvecklat ”just in time” tänkande ställer stora krav på oss som leverantör och som skall förse produktionen med insatsprodukter.

Vi har under många år arbetat mot företag just med dessa krav och vet vad leveranssäkerhet innebär rent praktiskt.

Miljö
Miljökraven på industrin utvecklas och blir hårdare. Vi vet vad miljökraven ställer för krav på oss som leverantör och arbetar ständigt med att minska belastningen på vår miljöpåverkan.

Vår senaste miljöinvestering är 3 st energisnåla ugnar som minskar elförbrukningen med upp till 10 %.

Vi är certifierade enligt, SS-EN ISO 14001.

Service
Vi vet vad det betyder att kunna hantera snabba omställningar i produktionen, vi har korta beslutsvägar och flexibilitet i vår egen produktion och kan därför agera flexibelt i många olika situationer.

Vår specialitet är korta produktionsserier där kraven på utförandet är mycket höga.

I kombination med egen prototyptillverkning och goda kontakter med verktygsmakare, har vi flera gånger löst problem för våra kunder som andra har gått bet på.

 

 

Vi hjälper dig med - gjutning, rådgivning, konstruktion, efterbearbetning

 


 
  Från form..
Från form...
Vi arbetar med sand- och kokillgjutning av trycktätt monteringsfärdigt eller delmonterat gjutgods i aluminium.  
  ...till efterbearbetning
...till efterbearbetning
Vi har kompletterat vår gjuteriverksamhet med en allt högre grad av efterbearbetning.  
 
     
Hem | Produkter | Affärsidé | Verksamhet | Referenser | Kontakt
AGE-Metall AB | Hejargatan 3a | 632 29 Eskilstuna | Tel 016-14 84 30 | info@agemetall.se
 Producerad av webbstudion