Produkter

Gjutning
Vi arbetar med sand- och kokillgjutning av trycktätt monteringsfärdigt eller delmonterat gjutgods i aluminium och vår bearbetning av gjutgods sker rationellt i moderna CNC-maskiner.

Rådgivning och konstruktion
Vi deltar ofta i början av våra kunders utvecklingslösningar genom prototypframtagning och prototyptillverkning och har ett bra samarbete med våra verktygsmakare.

Efterbearbetning
Vi har under årens lopp kompletterat vår gjuteriverksamhet med en allt högre grad av efterbearbetning för att kunna leverera färdigbearbetade och funktionsfärdiga maskinelement.
Du som kund avlastas besväret att transportera produkterna mellan flera olika bearbetningsled.

Exempel på olika typer av bearbetning som vi gör:

  • eftermontering av bearbetat gjutgods 
  • värmebehandling
  • oförstörande provning, genom röntgen och sprickindikering
  • renhetstester på leveransfärdigt gods
  • ytbehandling 
  • målning
 

Vi hjälper dig med - gjutning, rådgivning, konstruktion, efterbearbetning

 


 
  Från form..
Från form...
Vi arbetar med sand- och kokillgjutning av trycktätt monteringsfärdigt eller delmonterat gjutgods i aluminium.  
  ...till efterbearbetning
...till efterbearbetning
Vi har kompletterat vår gjuteriverksamhet med en allt högre grad av efterbearbetning.  
 
     
Hem | Produkter | Affärsidé | Verksamhet | Referenser | Kontakt
AGE-Metall AB | Hejargatan 3a | 632 29 Eskilstuna | Tel 016-14 84 30 | info@agemetall.se
 Producerad av webbstudion