Verksamhet

AGE-Metall ligger i Vilsta industriområde i Eskilstuna, i egna produktionslokaler.
Vi är 12 anställda

Vi arbetar med EDI

Verksamhetspolicy

Affärsfilosofi
Vår affärsfilosofi grundas på kompetens, kvalitet, leveranssäkerhet, miljömedvetenhet, service. Närhet till den marknad vi arbetar på och genom ständigt anpassade arbetsmetoder, ny teknik och framåtanda skapa konkurrenskraft och bedriva en vinstrik verksamhet.

Kunder
Som leverantör i huvudsak till fordonsindustrin av gjutna produkter med hög förädlingsgrad skall vi skapa förtroende bland våra kunder genom att tillfredsställa deras krav och försöka överträffa deras förväntningar.

Ständiga förbättringar
Vårt åtagande med ständiga förbättringar, förebyggande av förorening ska ge resultat i alla led och processer samt genomsyra vår organisation utifrån kunders, intressenters och marknadens krav, önskemål och förväntningar.

Miljö
Vårt miljöarbete ska präglas av helhetssyn och långsiktighet samt uppfyllande av legala och andra krav. Nyttjande av naturresurser ska bevakas och beaktas ur miljösynpunkt och miljöbelastande restprodukter ska minimeras. Vi ska öppet redovisa miljöfakta.

Säkerhet
Vi ska med tillgänglig teknik och egenkontroll sträva efter att minimera alla tänkbara risker som kan uppstå i verksamheten.
Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor ska minst leva upptill ISO 45001.

 

Vi hjälper dig med - gjutning, rådgivning, konstruktion, efterbearbetning

 


 

Maskinförteckning

Kokillgjutmaskiner: 11 maskiner
Max storlek: 600 x 500
Gjutvikt: upp till 15kg
Sandformning: Flaskstorlek: 700 x 450 x 200/200
Max storlek på detaljer: 600x390x300
Gjutvikt: upp till 20 kg
Kapacitet: 10 - 20 formar/timme
Maskintyp: CE - Cast Mas - Matic R 28 Bullformning
Övrig Maskinutrustning: Kärnskjutmaskiner - Blästermaskin och Värmebehandling
Fleroperationsmaskiner: Bridgeport 720 med 4:e axel
Arbetsområde: X 760 Y 400 Z 450
Verktygsmagasin: 20st
Maskintyp: Vertikal
  2 st OKUMA MA-40HA 
Arbetsområde: X 560 Y 610 Z 560
Palletstorlek: 400 x 400
Verktygsmagasin: 60st
Maskintyp: Horisontal
Svarv CNC: OKUMA Multus B300
Arbetsområde: upp till diam. 530 mm
Verktygsmagasin: 40st
  OKUMA LB300
Arbetsområde: upp till diam. 340 mm
Verktygsmagasin: 12st
Mätmaskin: TOPAZ 7 C E JOHANSSON 
Mätområde: X 700 Y 450 Z 450

Alla CNC-maskiner är anslutna till ett centralt reningsverk.
 
  Från form..
Från form...
Vi arbetar med sand- och kokillgjutning av trycktätt monteringsfärdigt eller delmonterat gjutgods i aluminium.  
  ...till efterbearbetning
...till efterbearbetning
Vi har kompletterat vår gjuteriverksamhet med en allt högre grad av efterbearbetning.  
 
     
Hem | Produkter | Affärsidé | Verksamhet | Referenser | Kontakt
AGE-Metall AB | Hejargatan 3a | 632 29 Eskilstuna | Tel 016-14 84 30 | info@agemetall.se
 Producerad av webbstudion